62-742-12-47 662-673-495
biuro@cechpleszew.pl

Cech Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Pleszewie

Aktualności

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025
           Kończysz szkołę podstawową i nie wiesz, co dalej robić? Myślisz o konkretnym zawodzie albo o założeniu firmy? Pomyśl nad wyborem zawodu rzemieślniczego. Nie tylko nauczysz się fachu ale już w trakcie nauki możesz dodatkowo zarabiać. Pamiętaj, wybór takiej ścieżki zawodowej nie zamyka Ci drogi do dalszego kształcenia, uzyskania matury, czy pójścia na studia. Rzemieślnicza nauka zawodu zapewni Ci dobry start, praktykę, szybką samodzielność zwiększając jednocześnie szansę zatrudnienia. Pamiętaj, przygotowanie zawodowe realizowane jest na zasadach dualnego systemu kształcenia. Uczeń równolegle uczy się teorii w szkole branżowej pierwszego stopnia, a umiejętności praktycznych nabywa w firmie. Nauka zawodu odbywa się naprzemiennie tydzień w szkole, tydzień w zakładzie pracy. Taki cykl pozwala uczniom od początku do końca uczestniczyć w realizacji powierzonych zadań. Trzyletni okres kształcenia kończy się egzaminem czeladniczym przeprowadzonym przez Izbę Rzemieślniczą w Kaliszu, po którym uczeń otrzymuje tytuł czeladnika oraz Europass w języku angielskim honorowany w Unii Europejskiej. Osoby, które  uzyskają kwalifikacje zawodowe, są uroczyście „Pasowane na Czeladników” przez Starszego Cechu „Szablą Kilińskiego” oraz otrzymują dyplomy ozdobne. Pracodawcy zrzeszeni w Cechu Rzemiosł Różnych w Pleszewie dysponują bogatym parkiem maszynowym i narzędziowym oraz wdrażają nowe technologie i wysokie standardy świadczonych usług. Prowadzimy nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego  w rzemieślniczych zakładach. Jesteśmy współorganizatorem „Wielkopolskiego Festiwalu Rzemiosła” mającego na celu promowanie nauki w rzemiośle. Zrzeszamy zakłady z terenu Miasta i Gminy Pleszew, Chocza, Dobrzycy oraz Gminy Czermin, Gołuchów, Gizałki.  Reprezentujemy rzemiosło wobec organów samorządu terytorialnego, urzędów, instytucji i administracji państwowej.Rzemiosło to wielowiekowa tradycja przekazywana  z pokolenia na pokolenie. Sławomir PisarskiCechmistrz Cechu Rzemiosł Różnychw Pleszewie