62-742-12-47 662-673-495
biuro@cechpleszew.pl

Aktualności

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
OŚRODEK SZKOLENIA RZEMIOSŁA prowadzi zapisy na KURS PEDAGOGICZNY dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.                                  Kurs adresowany jest do: Mistrzów – właścicieli i pracowników zakładów usługowych, rzemieślniczych i produkcyjnych Instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy Czas trwania kursu: 48 godzin: 40 godzin – zajęcia z psychologii, pedagogiki i metodyki 8 godzin – umiejętności dydaktyczne Informacje organizacyjne: Cena kursu: 800 zł (w zależności od ilości kandydatów)  81 1090 1128 0000 0000 1201 5721 Santander Bank S.A. z dopiskiem w tytule płatności ”kurs pedagogiczny”, możliwość wpłaty w 2 ratach Informacji udziela Pan Tadeusz Moczyński – tel. 62 766 35 16 lub Wydział Oświaty 780 101 664Przewidywany termin rozpoczęcia kursu: wrzesień 2023r. Absolwenci kursu zdobywają przygotowanie do prowadzenia zajęć w zakresie kursów i praktycznej nauki zawodu oraz przyjmowania stażystów i praktykantów w zakładach i usługowych, placówkach handlowych i zakładachprodukcyjnych. Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia wg. wzoru MEN.  
Nowe stawki wynagrodzeń dla pracowników młodocianych
Od 1 września 2023 wzrastają stawki procentowe określające minimalne wynagrodzenie dla pracowników młodocianych. Zamiast dotychczasowych 5%; 6% i 7 % w I  II i III klasie będzie:nie mniej niż  8% - w I klasienie mniej niż  9% - w II klasienie mniej niż 10% - w III klasiePodstawą do ustalenia stawki wynagrodzenia jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.Rozporządzenie
VII Wielkopolski Festiwal Rzemiosła
W dniu 11 maja 2023 roku w Zespole Szkół Usługowo Gospodarczych w Pleszewie odbył się VII Wielkopolski Festiwal Rzemiosła.  Organizatorami Festiwalu byli: Starostwo Powiatowe w Pleszewie, ZSUG Pleszew, Cech Rzemiosł Różnych w Pleszewie oraz Centrum Wparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.Celem wydarzenia była promocja zawodów rzemieślniczych, szkolnictwa zawodowego oraz przedsiębiorczości. Swoje stoika rzemieślnicze reprezentowali: elektronik, stolarz, tapicer, kotlarz, piekarz, cukiernik, kucharz, kelner, mechanik pojazdów samochodowych, murarz, dekarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również stoiska ginących zawodów: garncarstwa i wikliniarstwa.Atrakcją imprezy była „Zawodowa Gra Festiwalowa” która polegała na wykonaniu, w najszybszym czasie,  zadań związanych z pracą rzemieślniczą. I miejsce zajęła Klasa VIII B z ZSP w Kowalewie,II miejsce zajęła drużyna ZSP w KuczkowieIII miejsce Klasa VIII A z ZSP w Kowalewie.
TURNIEJ MIAST
W dniach od 18 do 23 kwietnia 2023 roku, na kręgielni Cechu Rzemiosła w Pleszewie, rozgrywany jest Turniej Miast w kręglarstwie klasycznym. Zmagania sportowe stanowią cykl turniejów, organizowanych w celu propagowania sportu kręglarskiego oraz integracji środowiska kręglarskiego w Polsce. Dwanaście drużyn rywalizuje między sobą, rozgrywając pojedynki, kolejno na kręgielniach miast: Brzesko, Wronki, Gostyń, Leszno, Poznań, Tuchola, Pleszew, Sieraków. Drużyna z Pleszewa po sześciu meczach zajmuje drugą pozycję.
Drzwi Otwarte w Zespole Szkół Usługowo Gospodarczych w Pleszewie
Drzwi Otwarte w Zespole Szkół Usługowo Gospodarczych w Pleszewie odbyły się w pierwszy dzień wiosny 21 marca 2023r. Uczniów witała młodzież ZSUG w barwach wiosennych. Uczniowie szkół podstawowych mieli okazję poznać szkołę, zapoznać się z nauczycielami i uczniami a także porozmawiać z pracodawcami, którzy szkolą pracowników młodocianych w zawodach rzemieślniczych tj. mechanik pojazdów samochodowych, elektronik, murarz, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, ślusarz... Cechu Rzemiosł Różnych dysponował wykazem wszystkich pracodawców którzy szkolą pracowników młodocianych oraz można było dowiedzieć się szczegółów dotyczących podpisania umów z pracodawcami. 
Projekt ustawy o rzemiośle
 Projekt ustawy o rzemiośle:II-projekt i uzasadnienie do USTAWY o rzemiośle _16.09.21_popr122022
Pan Przemysław Wroński Wielkopolskim Mistrzem roku 2021
W dniu 12 grudnia 2022, w Zespole Szkół Przyrodniczych w Poznaniu, odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w czwartej edycji konkursu „Wielkopolski Mistrz i Czeladnik Roku 2021”. Kapituła Konkursu wyłoniła zwycięzców i wyróżnionych, łącznie 16 osób, w tym 10 czeladników i 6 mistrzów w zawodach rzemieślniczych. W tym roku miłym akcentem dla Pleszewian było uzyskanie przez Pana Przemysława Wrońskiego (przedstawiciela zawodu kotlarz-ślusarz) tytułu Wielkopolskiego Mistrza roku 2021. W kryterium oceny brano pod uwagę: ocenę z egzaminu, osiągnięcia zawodowe potwierdzone certyfikatem, zatrudnienie w zawodzie, aktywność społeczną ukierunkowaną na promocję rzemiosła i zawodu. Pan Przemysław prowadzi w Pleszewie zakład „KOTŁOSPAW” zajmujący się produkcją nowoczesnych kotłów na paliwo stałe. Firma kontynuuje najdłuższe w Pleszewie rodzinne tradycje kotlarskie. Zakład wyposażony jest w nowoczesny park maszynowy. Pan Przemysław jest osobą przedsiębiorczą, która prężnie modernizuje, rozbudowuje i rozwija swój zakład dążąc do najlepszych rozwiązań oferowanych produktów.
Pasowanie na Czeladnika
8 września w Zajezdni Kultury w Pleszewie odbyło się uroczyste Pasowanie na Czeladnika. Ceremonii pasowania absolwentów Najwyższym Odznaczeniem Rzemiosła Szablą Kilińskiego dokonał Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Pleszewie Sławomir Pisarski. Natomiast wręczenia Dyplomów Czeladniczych dokonali wraz z panią dyrektor ZSUG w Pleszewie Iwoną Kałużną włodarze powiatu i poszczególnych gmin. W uroczystości uczestniczyli także rodzice, samorządowcy, rzemieślnicy i nauczyciele ZSUG w Pleszewie. Po raz pierwszy wraz z pasowaniem uczniów, którzy zdali egzamin przed komisją Izby Rzemieślniczej w Kaliszu swoje dyplomy zawodowe odebrali także uczniowie zdający egzamin przed OKE w Poznaniu.
Walne Zgromadzenie
  W Sali Domu Rzemiosła 20 maja odbyło się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Cechu. Gośćmi zaproszonymi byli seniorzy rzemiosła. Minutą ciszy upamiętniono pamięć za zmarłych rzemieślników.  Starszy Cechu Sławomir Pisarski w sprawozdaniu mówił, że z niepokojem patrzy na przyszłość zakładów rzemieślniczych a także i Cechu w związku z obecną sytuacją na świecie spowodowaną pandemią i wybuchem wojny. Duża inflacja i rosnąca drożyzna przekłada się na ilość zamówień i świadczonych przez rzemieślników usług.  Starszy Cechu poruszył temat promocji szkolnictwa branżowego a także problemów wynikających z nieścisłości  przepisów oświatowych. Założenia które Zarząd sobie wyznaczył dot. remontów Cechu zostały zrealizowane. Od 7 lat trwają generalne remonty Cechu. W tym roku chlubą Cechu jest nowo wyremontowana kuchnia. Która została wyposażona w maszyny i urządzenia ze stali nierdzewnej. Za pomoc przy remoncie kuchni  podziękowania w postaci zegarów pamiątkowych otrzymali :  Piotr Majchrzak, Sławomir Garsztka, Marcin Walczak, Sławomir Pisarski, Romuald Barosik. Zebranie zakończyło się wspólnym poczęstunkiem.