62-742-12-47 662-673-495
biuro@cechpleszew.pl

Aktualności

REKRUTACJA
Kończysz szkołę podstawową i nie wiesz, co dalej robić? Myślisz o konkretnym zawodzie albo o założeniu firmy. Pomyśl nad wyborem zawodu rzemieślniczego. Nie tylko nauczysz się fachu ale już w trakcie nauki możesz dodatkowo zarabiać. Wybór takiej ścieżki zawodowej nie zamyka Ci drogi do dalszego kształcenia, uzyskania matury, czy pójścia na studia. Zapewniamy praktyki w zawodach: betoniarz-zbrojarz, blacharz samochodowy, cukiernik, dekarz, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektronik, elektryk, fryzjer, kelner, krawiec, kucharz, lakiernik samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i instalacji sanitarnych,  monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, piekarz, stolarz, ślusarz, tapicer.ZSUG w Pleszewie
XLII Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę
.
VII Wielkopolski Festiwal Rzemiosła
W dniu 11 maja 2023 roku w Zespole Szkół Usługowo Gospodarczych w Pleszewie odbył się VII Wielkopolski Festiwal Rzemiosła.  Organizatorami Festiwalu byli: Starostwo Powiatowe w Pleszewie, ZSUG Pleszew, Cech Rzemiosł Różnych w Pleszewie oraz Centrum Wparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.Celem wydarzenia była promocja zawodów rzemieślniczych, szkolnictwa zawodowego oraz przedsiębiorczości. Swoje stoika rzemieślnicze reprezentowali: elektronik, stolarz, tapicer, kotlarz, piekarz, cukiernik, kucharz, kelner, mechanik pojazdów samochodowych, murarz, dekarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również stoiska ginących zawodów: garncarstwa i wikliniarstwa.Atrakcją imprezy była „Zawodowa Gra Festiwalowa” która polegała na wykonaniu, w najszybszym czasie,  zadań związanych z pracą rzemieślniczą. I miejsce zajęła Klasa VIII B z ZSP w Kowalewie,II miejsce zajęła drużyna ZSP w KuczkowieIII miejsce Klasa VIII A z ZSP w Kowalewie.
TURNIEJ MIAST
W dniach od 18 do 23 kwietnia 2023 roku, na kręgielni Cechu Rzemiosła w Pleszewie, rozgrywany jest Turniej Miast w kręglarstwie klasycznym. Zmagania sportowe stanowią cykl turniejów, organizowanych w celu propagowania sportu kręglarskiego oraz integracji środowiska kręglarskiego w Polsce. Dwanaście drużyn rywalizuje między sobą, rozgrywając pojedynki, kolejno na kręgielniach miast: Brzesko, Wronki, Gostyń, Leszno, Poznań, Tuchola, Pleszew, Sieraków. Drużyna z Pleszewa po sześciu meczach zajmuje drugą pozycję.
Drzwi Otwarte w Zespole Szkół Usługowo Gospodarczych w Pleszewie
Drzwi Otwarte w Zespole Szkół Usługowo Gospodarczych w Pleszewie odbyły się w pierwszy dzień wiosny 21 marca 2023r. Uczniów witała młodzież ZSUG w barwach wiosennych. Uczniowie szkół podstawowych mieli okazję poznać szkołę, zapoznać się z nauczycielami i uczniami a także porozmawiać z pracodawcami, którzy szkolą pracowników młodocianych w zawodach rzemieślniczych tj. mechanik pojazdów samochodowych, elektronik, murarz, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, ślusarz... Cechu Rzemiosł Różnych dysponował wykazem wszystkich pracodawców którzy szkolą pracowników młodocianych oraz można było dowiedzieć się szczegółów dotyczących podpisania umów z pracodawcami. 
Projekt ustawy o rzemiośle
 Projekt ustawy o rzemiośle:II-projekt i uzasadnienie do USTAWY o rzemiośle _16.09.21_popr122022
Materiały do egzaminu czeladniczego
Izba Rzemieślnicza w Poznaniu udostępniła kursy e-learningowe, które umożliwiają lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu czeladniczego. Obecnie materiały obejmują dwa zawody: mechanik pojazdów samochodowych oraz stolarz.  https://www.irpoznan.com.pl/wiadomosc,ogolnodostepne-kursy-e-learningowe.html?fbclid=IwAR17iv_zUJEzRd7z7WXamOGr4_6CgPEhmep-Tl1lSdoVzjQNWk5eCESqN4Y
Pan Przemysław Wroński Wielkopolskim Mistrzem roku 2021
W dniu 12 grudnia 2022, w Zespole Szkół Przyrodniczych w Poznaniu, odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w czwartej edycji konkursu „Wielkopolski Mistrz i Czeladnik Roku 2021”. Kapituła Konkursu wyłoniła zwycięzców i wyróżnionych, łącznie 16 osób, w tym 10 czeladników i 6 mistrzów w zawodach rzemieślniczych. W tym roku miłym akcentem dla Pleszewian było uzyskanie przez Pana Przemysława Wrońskiego (przedstawiciela zawodu kotlarz-ślusarz) tytułu Wielkopolskiego Mistrza roku 2021. W kryterium oceny brano pod uwagę: ocenę z egzaminu, osiągnięcia zawodowe potwierdzone certyfikatem, zatrudnienie w zawodzie, aktywność społeczną ukierunkowaną na promocję rzemiosła i zawodu. Pan Przemysław prowadzi w Pleszewie zakład „KOTŁOSPAW” zajmujący się produkcją nowoczesnych kotłów na paliwo stałe. Firma kontynuuje najdłuższe w Pleszewie rodzinne tradycje kotlarskie. Zakład wyposażony jest w nowoczesny park maszynowy. Pan Przemysław jest osobą przedsiębiorczą, która prężnie modernizuje, rozbudowuje i rozwija swój zakład dążąc do najlepszych rozwiązań oferowanych produktów.
Pasowanie na Czeladnika
8 września w Zajezdni Kultury w Pleszewie odbyło się uroczyste Pasowanie na Czeladnika. Ceremonii pasowania absolwentów Najwyższym Odznaczeniem Rzemiosła Szablą Kilińskiego dokonał Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Pleszewie Sławomir Pisarski. Natomiast wręczenia Dyplomów Czeladniczych dokonali wraz z panią dyrektor ZSUG w Pleszewie Iwoną Kałużną włodarze powiatu i poszczególnych gmin. W uroczystości uczestniczyli także rodzice, samorządowcy, rzemieślnicy i nauczyciele ZSUG w Pleszewie. Po raz pierwszy wraz z pasowaniem uczniów, którzy zdali egzamin przed komisją Izby Rzemieślniczej w Kaliszu swoje dyplomy zawodowe odebrali także uczniowie zdający egzamin przed OKE w Poznaniu.