Realizujemy dotację z KPO

Rozwój potencjału organizacyjnego Cechu

Cech Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości realizuje przedsięwzięcie „Rozwój potencjału organizacyjnego Cechu” w ramach Programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025 opracowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach projektu przewidziane zostały następujące działania:

  1. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.
  2. Zakup i montaż pomp ciepła.
  3. Zakup usługi wdrożenia innowacyjnego systemu CRM do obsługi oraz zarządzania klientami.

Zaplanowane działania przyczynią się do wzmacnianie potencjału innowacyjnego i rozwojowego Wnioskodawcy, a zatem wpisują się w główny cel Programu jakim jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej, budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności. Wsparcie finansowe pozwoli Wnioskodawcy na rozszerzenia skali prowadzonej działalności.

Instytucja udzielająca wsparcia: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Wartość projektu: 190 000,00 PLN

Dofinansowanie z UE: 181 000,00 PLN

Termin realizacji zadania: 04.04.2024-31.12.2024