62-742-12-47 662-673-495
biuro@cechpleszew.pl

Konkurs BHP " Bezpiecznie od startu"

Etap regionalny XXI konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych organizowany przez Związek Rzemiosła Polskiego wraz z Głównym Inspektoratem Pracy odbył się 26 października w Izbie Rzemieślniczej w Kaliszu. W konkursie rywalizowali uczniowie szkół branżowych zgłoszone przez Cechy w : Kaliszu, Ostrowie WLKP, Pleszewie, Jarocinie.  

Najlepsze miejsca zajęły :

I - Julia Dera z Ostrowa WLKP

II - Elżbieta Golusińska - z Ostrowa WLKP

Uczennice z Zespołu Szkół Usługowo Gospodarczych w Pleszewie zajęły trzy kolejne miejsca :

III - Julia Mizerna

IV - Marta Urbaniak

V - Kinga Plota

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad BHP wśród uczniów zawodu w rzemiośle.