62-742-12-47 662-673-495
biuro@cechpleszew.pl

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

OŚRODEK SZKOLENIA RZEMIOSŁA prowadzi zapisy na KURS PEDAGOGICZNY dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.                                  Kurs adresowany jest do: 

  • Mistrzów – właścicieli i pracowników zakładów usługowych, rzemieślniczych i produkcyjnych 
  • Instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy 

Czas trwania kursu: 48 godzin: 

  • 40 godzin – zajęcia z psychologii, pedagogiki i metodyki 
  • 8 godzin – umiejętności dydaktyczne 

Informacje organizacyjne: 

  • Cena kursu: 800 zł (w zależności od ilości kandydatów)  
  • 81 1090 1128 0000 0000 1201 5721 Santander Bank S.A. z dopiskiem w tytule płatności ”kurs pedagogiczny”, 

możliwość wpłaty w 2 ratach 

  • Informacji udziela Pan Tadeusz Moczyński – tel. 62 766 35 16 lub Wydział Oświaty 780 101 664
  • Przewidywany termin rozpoczęcia kursu: wrzesień 2023r. 

Absolwenci kursu zdobywają przygotowanie do prowadzenia zajęć w zakresie kursów i praktycznej nauki zawodu 
oraz przyjmowania stażystów i praktykantów w zakładach i usługowych, placówkach handlowych i zakładach
produkcyjnych. Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia wg. wzoru MEN.