62-742-12-47 662-673-495
biuro@cechpleszew.pl

Nowe stawki wynagrodzeń dla pracowników młodocianych

Od 1 września 2023 wzrastają stawki procentowe określające minimalne wynagrodzenie dla pracowników młodocianych. Zamiast dotychczasowych 5%; 6% i 7 % w I  II i III klasie będzie:

  • nie mniej niż  8% - w I klasie
  • nie mniej niż  9% - w II klasie
  • nie mniej niż 10% - w III klasie

Podstawą do ustalenia stawki wynagrodzenia jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

Rozporządzenie