62-742-12-47 662-673-495
biuro@cechpleszew.pl

VII Wielkopolski Festiwal Rzemiosła

W dniu 11 maja 2023 roku w Zespole Szkół Usługowo Gospodarczych w Pleszewie odbył się VII Wielkopolski Festiwal Rzemiosła.  Organizatorami Festiwalu byli: Starostwo Powiatowe w Pleszewie, ZSUG Pleszew, Cech Rzemiosł Różnych w Pleszewie oraz Centrum Wparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.

Celem wydarzenia była promocja zawodów rzemieślniczych, szkolnictwa zawodowego oraz przedsiębiorczości. 

Swoje stoika rzemieślnicze reprezentowali: elektronik, stolarz, tapicer, kotlarz, piekarz, cukiernik, kucharz, kelner, mechanik pojazdów samochodowych, murarz, dekarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również stoiska ginących zawodów: garncarstwa i wikliniarstwa.

Atrakcją imprezy była „Zawodowa Gra Festiwalowa” która polegała na wykonaniu, w najszybszym czasie,  zadań związanych z pracą rzemieślniczą. 

I miejsce zajęła Klasa VIII B z ZSP w Kowalewie,

II miejsce zajęła drużyna ZSP w Kuczkowie

III miejsce Klasa VIII A z ZSP w Kowalewie.