62-742-12-47 662-673-495
biuro@cechpleszew.pl

Materiały do egzaminu czeladniczego

Izba Rzemieślnicza w Poznaniu udostępniła kursy e-learningowe, które umożliwiają lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu czeladniczego. Obecnie materiały obejmują dwa zawody: mechanik pojazdów samochodowych oraz stolarz.  https://www.irpoznan.com.pl/wiadomosc,ogolnodostepne-kursy-e-learningowe.html?fbclid=IwAR17iv_zUJEzRd7z7WXamOGr4_6CgPEhmep-Tl1lSdoVzjQNWk5eCESqN4Y