62-742-12-47 662-673-495
biuro@cechpleszew.pl

Pan Przemysław Wroński Wielkopolskim Mistrzem roku 2021

W dniu 12 grudnia 2022, w Zespole Szkół Przyrodniczych w Poznaniu, odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w czwartej edycji konkursu „Wielkopolski Mistrz i Czeladnik Roku 2021”. Kapituła Konkursu wyłoniła zwycięzców i wyróżnionych, łącznie 16 osób, w tym 10 czeladników i 6 mistrzów w zawodach rzemieślniczych. W tym roku miłym akcentem dla Pleszewian było uzyskanie przez Pana Przemysława Wrońskiego (przedstawiciela zawodu kotlarz-ślusarz) tytułu Wielkopolskiego Mistrza roku 2021. W kryterium oceny brano pod uwagę: ocenę z egzaminu, osiągnięcia zawodowe potwierdzone certyfikatem, zatrudnienie w zawodzie, aktywność społeczną ukierunkowaną na promocję rzemiosła i zawodu. Pan Przemysław prowadzi w Pleszewie zakład „KOTŁOSPAW” zajmujący się produkcją nowoczesnych kotłów na paliwo stałe. Firma kontynuuje najdłuższe w Pleszewie rodzinne tradycje kotlarskie. Zakład wyposażony jest w nowoczesny park maszynowy. Pan Przemysław jest osobą przedsiębiorczą, która prężnie modernizuje, rozbudowuje i rozwija swój zakład dążąc do najlepszych rozwiązań oferowanych produktów.