62-742-12-47 662-673-495
biuro@cechpleszew.pl

Pasowanie na Czeladnika

8 września w Zajezdni Kultury w Pleszewie odbyło się uroczyste Pasowanie na Czeladnika. Ceremonii pasowania absolwentów Najwyższym Odznaczeniem Rzemiosła Szablą Kilińskiego dokonał Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Pleszewie Sławomir Pisarski. Natomiast wręczenia Dyplomów Czeladniczych dokonali wraz z panią dyrektor ZSUG w Pleszewie Iwoną Kałużną włodarze powiatu i poszczególnych gmin. W uroczystości uczestniczyli także rodzice, samorządowcy, rzemieślnicy i nauczyciele ZSUG w Pleszewie. Po raz pierwszy wraz z pasowaniem uczniów, którzy zdali egzamin przed komisją Izby Rzemieślniczej w Kaliszu swoje dyplomy zawodowe odebrali także uczniowie zdający egzamin przed OKE w Poznaniu.