62-742-12-47 662-673-495
biuro@cechpleszew.pl

Walne Zgromadzenie

  W Sali Domu Rzemiosła 20 maja odbyło się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Cechu. Gośćmi zaproszonymi byli seniorzy rzemiosła. Minutą ciszy upamiętniono pamięć za zmarłych rzemieślników.  Starszy Cechu Sławomir Pisarski w sprawozdaniu mówił, że z niepokojem patrzy na przyszłość zakładów rzemieślniczych a także i Cechu w związku z obecną sytuacją na świecie spowodowaną pandemią i wybuchem wojny. Duża inflacja i rosnąca drożyzna przekłada się na ilość zamówień i świadczonych przez rzemieślników usług.  Starszy Cechu poruszył temat promocji szkolnictwa branżowego a także problemów wynikających z nieścisłości  przepisów oświatowych. Założenia które Zarząd sobie wyznaczył dot. remontów Cechu zostały zrealizowane. Od 7 lat trwają generalne remonty Cechu. W tym roku chlubą Cechu jest nowo wyremontowana kuchnia. Która została wyposażona w maszyny i urządzenia ze stali nierdzewnej. Za pomoc przy remoncie kuchni  podziękowania w postaci zegarów pamiątkowych otrzymali :  Piotr Majchrzak, Sławomir Garsztka, Marcin Walczak, Sławomir Pisarski, Romuald Barosik. 

Zebranie zakończyło się wspólnym poczęstunkiem.