62-742-12-47 662-673-495
biuro@cechpleszew.pl

Aktualności

II Kongres Kształcenia Dualnego
   14 września na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbył się II Kongres Kształcenia Dualnego. Z Pleszewa w Kongresie uczestniczyli Wicestarosta Damian Szwedziak, Naczelnik Wydziału Oświaty w Starostwie Sławomir Sobczyk, Dyrektorzy z Zespołu Szkół Usługowo Gospodarczych Pani Iwona Kałużna i Pani Izabela Mikstacka z Zespołu Szkół Technicznych oraz przedstawicielu Cechu Sławomir Pisarski – Starszy Cechu i Donata Adamczak – Dyrektor Biura Cechu. Gościem honorowym Kongresu był Piotr Gliński – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w spotkaniu uczestniczyli również Pan Wojciech Kaczmarczyk – Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności, Jan Klimek - Wiceprezes Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie byli przedstawiciele Izb Rzemieślniczych, cechów, szkół… W trakcie Kongresu poruszono tematy najbardziej nurtujące całe społeczeństwo rzemieślnicze między innymi bariery w ustawie o rzemiośle, kwestie dot. wynagrodzeń młodocianych i dofinansowań dla pracodawców szkolących oraz brak możliwości zatrudniania absolwentów którzy nie ukończyli 18 lat…W III Panelu dyskusyjnym Wicestarosta Pan Damian Szwedziak  mówił o współpracy i dobrych praktykach pomiędzy samorządami, szkołami i cechem jakie zostały wypracowane w ostatnich latach i wpływają na poprawę szkolnictwa branżowego. Został wyświetlony krótki filmik z organizacji „Wielkopolskiego Festiwal Rzemiosła”, który już po raz VII został zorganizowany w maju bieżącego roku na terenie Zespołu Szkół Usługowo Gospodarczych w Pleszewie.Udział przedstawicieli cechu był możliwy dzięki środkom z Narodowego Instytutu Wolności w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2023 PROO, „Priorytet5. Wsparcie doraźne, Edycja 2023.
KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
OŚRODEK SZKOLENIA RZEMIOSŁA prowadzi zapisy na KURS PEDAGOGICZNY dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.                                  Kurs adresowany jest do: Mistrzów – właścicieli i pracowników zakładów usługowych, rzemieślniczych i produkcyjnych Instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy Czas trwania kursu: 48 godzin: 40 godzin – zajęcia z psychologii, pedagogiki i metodyki 8 godzin – umiejętności dydaktyczne Informacje organizacyjne: Cena kursu: 800 zł (w zależności od ilości kandydatów)  81 1090 1128 0000 0000 1201 5721 Santander Bank S.A. z dopiskiem w tytule płatności ”kurs pedagogiczny”, możliwość wpłaty w 2 ratach Informacji udziela Pan Tadeusz Moczyński – tel. 62 766 35 16 lub Wydział Oświaty 780 101 664Przewidywany termin rozpoczęcia kursu: wrzesień 2023r. Absolwenci kursu zdobywają przygotowanie do prowadzenia zajęć w zakresie kursów i praktycznej nauki zawodu oraz przyjmowania stażystów i praktykantów w zakładach i usługowych, placówkach handlowych i zakładachprodukcyjnych. Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia wg. wzoru MEN.  
Nowe stawki wynagrodzeń dla pracowników młodocianych
Od 1 września 2023 wzrastają stawki procentowe określające minimalne wynagrodzenie dla pracowników młodocianych. Zamiast dotychczasowych 5%; 6% i 7 % w I  II i III klasie będzie:nie mniej niż  8% - w I klasienie mniej niż  9% - w II klasienie mniej niż 10% - w III klasiePodstawą do ustalenia stawki wynagrodzenia jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.Rozporządzenie
VII Wielkopolski Festiwal Rzemiosła
W dniu 11 maja 2023 roku w Zespole Szkół Usługowo Gospodarczych w Pleszewie odbył się VII Wielkopolski Festiwal Rzemiosła.  Organizatorami Festiwalu byli: Starostwo Powiatowe w Pleszewie, ZSUG Pleszew, Cech Rzemiosł Różnych w Pleszewie oraz Centrum Wparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.Celem wydarzenia była promocja zawodów rzemieślniczych, szkolnictwa zawodowego oraz przedsiębiorczości. Swoje stoika rzemieślnicze reprezentowali: elektronik, stolarz, tapicer, kotlarz, piekarz, cukiernik, kucharz, kelner, mechanik pojazdów samochodowych, murarz, dekarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również stoiska ginących zawodów: garncarstwa i wikliniarstwa.Atrakcją imprezy była „Zawodowa Gra Festiwalowa” która polegała na wykonaniu, w najszybszym czasie,  zadań związanych z pracą rzemieślniczą. I miejsce zajęła Klasa VIII B z ZSP w Kowalewie,II miejsce zajęła drużyna ZSP w KuczkowieIII miejsce Klasa VIII A z ZSP w Kowalewie.
TURNIEJ MIAST
W dniach od 18 do 23 kwietnia 2023 roku, na kręgielni Cechu Rzemiosła w Pleszewie, rozgrywany jest Turniej Miast w kręglarstwie klasycznym. Zmagania sportowe stanowią cykl turniejów, organizowanych w celu propagowania sportu kręglarskiego oraz integracji środowiska kręglarskiego w Polsce. Dwanaście drużyn rywalizuje między sobą, rozgrywając pojedynki, kolejno na kręgielniach miast: Brzesko, Wronki, Gostyń, Leszno, Poznań, Tuchola, Pleszew, Sieraków. Drużyna z Pleszewa po sześciu meczach zajmuje drugą pozycję.
Drzwi Otwarte w Zespole Szkół Usługowo Gospodarczych w Pleszewie
Drzwi Otwarte w Zespole Szkół Usługowo Gospodarczych w Pleszewie odbyły się w pierwszy dzień wiosny 21 marca 2023r. Uczniów witała młodzież ZSUG w barwach wiosennych. Uczniowie szkół podstawowych mieli okazję poznać szkołę, zapoznać się z nauczycielami i uczniami a także porozmawiać z pracodawcami, którzy szkolą pracowników młodocianych w zawodach rzemieślniczych tj. mechanik pojazdów samochodowych, elektronik, murarz, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, ślusarz... Cechu Rzemiosł Różnych dysponował wykazem wszystkich pracodawców którzy szkolą pracowników młodocianych oraz można było dowiedzieć się szczegółów dotyczących podpisania umów z pracodawcami. 
Projekt ustawy o rzemiośle
 Projekt ustawy o rzemiośle:II-projekt i uzasadnienie do USTAWY o rzemiośle _16.09.21_popr122022
Pan Przemysław Wroński Wielkopolskim Mistrzem roku 2021
W dniu 12 grudnia 2022, w Zespole Szkół Przyrodniczych w Poznaniu, odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w czwartej edycji konkursu „Wielkopolski Mistrz i Czeladnik Roku 2021”. Kapituła Konkursu wyłoniła zwycięzców i wyróżnionych, łącznie 16 osób, w tym 10 czeladników i 6 mistrzów w zawodach rzemieślniczych. W tym roku miłym akcentem dla Pleszewian było uzyskanie przez Pana Przemysława Wrońskiego (przedstawiciela zawodu kotlarz-ślusarz) tytułu Wielkopolskiego Mistrza roku 2021. W kryterium oceny brano pod uwagę: ocenę z egzaminu, osiągnięcia zawodowe potwierdzone certyfikatem, zatrudnienie w zawodzie, aktywność społeczną ukierunkowaną na promocję rzemiosła i zawodu. Pan Przemysław prowadzi w Pleszewie zakład „KOTŁOSPAW” zajmujący się produkcją nowoczesnych kotłów na paliwo stałe. Firma kontynuuje najdłuższe w Pleszewie rodzinne tradycje kotlarskie. Zakład wyposażony jest w nowoczesny park maszynowy. Pan Przemysław jest osobą przedsiębiorczą, która prężnie modernizuje, rozbudowuje i rozwija swój zakład dążąc do najlepszych rozwiązań oferowanych produktów.
Pasowanie na Czeladnika
8 września w Zajezdni Kultury w Pleszewie odbyło się uroczyste Pasowanie na Czeladnika. Ceremonii pasowania absolwentów Najwyższym Odznaczeniem Rzemiosła Szablą Kilińskiego dokonał Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Pleszewie Sławomir Pisarski. Natomiast wręczenia Dyplomów Czeladniczych dokonali wraz z panią dyrektor ZSUG w Pleszewie Iwoną Kałużną włodarze powiatu i poszczególnych gmin. W uroczystości uczestniczyli także rodzice, samorządowcy, rzemieślnicy i nauczyciele ZSUG w Pleszewie. Po raz pierwszy wraz z pasowaniem uczniów, którzy zdali egzamin przed komisją Izby Rzemieślniczej w Kaliszu swoje dyplomy zawodowe odebrali także uczniowie zdający egzamin przed OKE w Poznaniu.